5 Викликів Нової Громадської Ради Доброчесності

Проєкт також передбачав зміну способу формування ВККС – її членів мала обирати спеціально створена конкурсна комісія за участю суддів та міжнародних експертів. Проте тоді ВРП затвердила такі умови конкурсу, які допускали маніпуляції з результатами конкурсу та повністю нівелювали роль міжнародних експертів у конкурсній комісії. Можливо, саме внаслідок таких дій, а також через те, що майбутня ВККС мала провести доволі сумнівне скорочення суддів Верховного Суду, міжнародні організації так і не делегували своїх кандидатів до складу конкурсної комісії. Питання про відповідність громадського об’єднання вимогам до участі у зборах представників громадських об’єднань вирішує Вища кваліфікаційна комісія суддів України у десятиденний строк з дня отримання заяви та доданих до неї документів.

Кваліфікаційне оцінювання проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з метою визначення здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними законом критеріями. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади. Звітом, підготовленим групою експертів з Литви, Австрії та Нідерландів, для відбору кандидатів на посаду суддів у Литві діє Відбіркова комісія, яка складається з семи членів. Три члени Відбіркової комісії є суддями, а чотири – представниками громадськості.

Сприяння врахуванню Національним агентством громадської думки під час виконання покладених на нього завдань. Датою проведення зборів представників громадських об’єднань, час проведення зборів10 год. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації в суді. У разі подання апеляційної скарги судове рішення Верховного https://ruzhin.org.ua/ Суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після набрання законної сили рішенням Великої Палати Верховного Суду за наслідками апеляційного перегляду. Оскільки для роботи Громадської ради міжнародних експертів, яка замінила ГРД у конкурсі до Вищого антикорупційного суду, передбачено фінансування з державного бюджету, цілком доречно вимагати фінансування і для ГРД.

Слід також зазначити, що ГРД ще ніколи не надавала позитивних висновків і не рекомендувала конкретних кандидатів на призначення. Громадська рада доброчесності здійснює свою діяльність у чотирьох колегіях, до кожної з яких входить п’ять членів Ради. Судам довіряють лише 16% населення, у той час як не довіряють – 59%. Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду органом.

громадська рада доброчесності складається з:

Минулий склад ГРД оцінював доброчесність кандидатів на підставі Бангалорських принципів діяльності суддів. Ці принципи розробили судді зі всього світу, вони схвалені рішенням Економічної та соціальної ради ООН у 2006 році. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Склад громадської ради формується на установчих зборах та засіданнях громадської ради шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства. Для порівняння, під час конкурсу Верховного суду України ГРД разом із ВККС майже рік перевіряли 320 кандидатів у судді і заявляли, що працюють на межі своїх можливостей.

Як Інструмент Впливу Суспільства На Судову Систему

За 5 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що орган повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб. Незаконний, бо жодна норма Закону України “Про судоустрій і статус суддів” не наділяє ВККС повноваженнями визначати правила роботи ГРД. А стаття 19 Конституції України говорить про те, що орган державної влади повинен діяти виключно в межах своїх повноважень та у спосіб, визначений законом.

Рада Приняла Закон О Совещательных Органах, Которые Будут Влиять На Решение Местных Властей В Отношении Нацменьшинств

Стаття 87 цього Закону зазначає, що ГРД створюється «з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання». Двадцять членів ГРД обираються строком на два роки. Нагадаємо, що Громадська рада доброчесності створена відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Згідно з законом Громадська рада доброчесності утворюється з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання. Громадська рада доброчесності складається з двадцяти членів. Громадська рада доброчесності створена і діє з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання.

Коли стартували співбесіди з кандидатами, ГРД звернулась із проханням погодити графік, аби встигнути надати свою оцінку до співбесіди з кандидатом. Такі співбесіди тривали з квітня по червень, однак ВККС погодила з ГРД лише перші кілька днів. Для того щоб надати висновки вчасно, члени ГРД збиралися 1-го, 3-го, 5-го і 8-го травня, коли ВККС була “на канікулах”. Фактично в цей час члени ГРД були змушені покинути всі свої справи і працювати майже цілодобово, щоб усі факти недоброчесної поведінки потенційних суддів Верховного суду стали відомі суспільству. Відповідно до Статті three Регламенту ГРД члени Ради поділяють такі цінності як гідність, справедливість, права людини, доброчесність, повага до незалежності суддів і керуються ними у своїй діяльності.

Суддя Могил та його сім’я мають сумнівно набуті статки, які стали предметом розслідування PROSUD. Будучи Секретарем четвертої палати Вищого господарського суду, кандидат особисто, без використання програми авторозподілу, розподіляв справи на суддів і змінював склад колегії. Будучи членом руху “Автомайдан” Роман Маселко приймає участь в акціях проти конкретних судів и суддів.

7) біографічну довідку кандидата (кандидатів) до складу Громадської ради доброчесності, якого (яких) висуває громадське об’єднання, а також мотиваційний лист кандидата та декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щодо такого кандидата за його підписом. Рішення органу, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

Висновки про невідповідність судді цим критеріям ГРД надає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України (ВККС), яка й ухвалює рішення. У грудні 2016 року, коли ухвалювали новий Закон “Про Вищу раду правосуддя”, адміністрація президента погодилася надати додаткової “сили” висновкам ГРД. У результаті в законі з’явилася норма про те, що так званий негативний висновок ГРД комісія має долати eleven голосами з sixteen голосів членів комісії.